RUBYSHOP ผลิตจากวัสดุคุณภาพดีให้เครื่องทนมาก
เราออกแบบส่วนประกอบและปรับแต่งบ้างส่วน เพื่อให้มันทนและซือเครื่องหลากหลายแบบเพื่อลองและหาเพื่อหาจุดออกเพิ่มเติมเต็มตลาด งานก่อนสร้าง งานกันซึม งานพ่นสีเรือ บ้าน อาคาร เพื่อลดต้นทุนก่อสร้าง ที่เราไปเจอมาว่าต้นทุนกว่า ครุึ่งหายไปกับค่าแรงงาน เครื่องมือจึงต้องเป็นเรื่องง่ายและทนมาก เฉพาะงานอาคารและสร้างบ้านจัดสรรเป็นอาชีพ เราชื่อว่าการลงทุน จะส่งผมกำไรมากกว่า
Mechanical Expert analysis

We Solve the problemwith professional technic

      การแก้ปัญหาเครื่องมือให้ทนทานนั้น ตั้งคำนึงปัจจัยสำคัญหลัก คือต้องใช้งานได้จริง เราทดลองก่อนทำการขายจากประสพการณ์ พัฒนาเครื่องมือหลากหลายประเทศ ไม่ใช่ว่าจะใช้ได้กับทุกประเทศ ต้องคำนึงถึงสรีระของผู้ใช้ด้วย เพื่อลดปัญหาคำว่า ลูกน้องไม่ยอมใช้

      นอกจากการใช้งานได้และเรายังมีการแนะนำการทำงานให้ได้เกิดการใช้ประโหยน์สูงสุดจากเครื่องมือ และมีทึมดูแลหลังการขาย ที่เปลี่ยนแต่อะไหล่แท้ และสามารถสร้างอะไรด้วยเครื่องมือทันสมัย ออกแบบระบบ 3มิติ CNC Milling 3D mold และระบบเครื่องมือด้วยวัดคุภาพ มอเตอร์ แรงดัน การสัน อนุหภูมิ การกินกระแส

Hydrolic / ระบบปั๋มไฮโดรลิก
Donec tempor lorem felis fringilla

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. It has survived not only five centuries.

Double-membrane / ระบบ HVLP เพื่อการลดละอองและต่อเนื่อง
Donec tempor lorem felis fringilla

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. It has survived not only five centuries.

Screw pump / ระบบปั๋มสำสกูล
Mortar sprayer , Pu Sprayer , Texture Sprayer

ปั๊มสกูลแบบยางถูกใช้กันในอุตสหกรรมกันซึ่ม และงานปูนฉาบเป็นอย่างมาก มีหลากหลายแนวทางการผลิตทั้ง คนทาน ประหยัด น้ำหนัก และอัตราการไหล และความสะดวกกับแต้ละหน้างาน

Power tools / เครื่องมือใช้ที่ใช้มอเตอร์ คุณภาพสูงรอบค่ำ
Angle Grid,Wall Chaser, Wall Dry Sander, Sander

เราคิอเครื่องใช้ไฟฟ้า สำหรับงานอาคารโดยแนวทางการออกแบบ เช่นเดียวกับเบรนด์ดัง รอบต่ำ แรงมาก โดยการพัฒนาเพิ่มเติ่มแต่บ้างส่วนเพื่อให้ได้ราคาไม่แพง แต่ได่ความทนทานเทียบกับเบรนด์ชั้นนำ ด้วยประสพการณ์มากกว่า 10 ปี

A digital studio crafting beautiful experiences.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

About Company

เราพร้อมดูแลท่านด้วย เครื่องคุณภาพสูง สำหรับงานอาคาร ทำงานต่อเนื่อง ที่หลากหลาย Developerเลือกเรา

Catalog1
Catalog2
Catalog3
Catalog4
we believe in business growth
Talent wins games, but teamwork and intelligence wins championships
...
Nattapol Phasook
R&D
...
Benjawan
...
AOI
Sales
...
MIKE