123
RB-PU899
+
RB-PU899

รุ่น RB899 เป็นรุ่นที่เราแนะนำ จากประสพการณ์เครื่องพ่นสี กว่า 10ปี เราพัฒนาร่วมกับ วิศวกรจากยุโรปในรุ่น RB899 นี้ผลิตจากเทคโนโลยี เลียบแบบการทำงานเครื่องพ่นปูน ขนาดใหญ่ ที่มีอัตตราการไหลดีเยี่ยม สามารถดูดวัศดุหนืดได้ จริงช่วยให้การทำงาน คล่องตัว

by Jay Benjamin  |  13 May 2017